Gapminder

2013-2014 har Konjin hjälpt Gapminder att ta fram ett CMS för att hantera översättningar för en mängd data- och statistikpresentationer. CMS:et är byggt i frameworket yii och tänkt att gå live under 2014.